Авторизація

Email
Пароль

Книги

Біляєв А.В. Клінічна фізіологія та фармакологія інфузійної терапії невідкладних станів

Беляев А.В. Клиническая физиология и фармакология инфузионной терапии неотложных ситуаций

Збірник тестових завдань призначених для атестації лікарів за фахом «Дитяча анестезіологів»

Беляев А.В. Анафилаксия при общем и местном обезболивании и интенсивной терапии

Біляєв А.В. Програма гемоуправління у пацієнта (Patient blood management)

Беляев А.В. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) крови в интенсивной терапии

Біляєв А.В. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ) крові в інтенсивній терапії

Збірник тестових завдань призначених для атетації лікарів за фахом "Дитяча анестезіологія"

Біляєв А.В. Особливості серцево-легеневої і церебральної реанімації у дітей

Беляев А.В. Особенности сердечно-легочной и церебральной реанимации у детей

Беляев А.В., Танцюра Л.Д. Бронхолегочная дисплазия в интенсивной терапии

Беляев А.В. Интенсивная терапия и обезболивание при эндокринологических заболеваниях у детей

Беляев А.В. Острый респираторный дистресс-синдром

Беляев А.В. Клиническое питание в интенсивной терапии: когда, сколько, как

Беляев А.В. Связующая (бриджинг) терапия антикоагулянтами в анестезиологии и интенсивной терапии

Беляев А.В. Анафилаксия при обезболивании и интенсивной терапии