Авторизація

Email
Пароль

Хвороба легіонерів після трансплантації солідних органів

Хвороба легіонерів – пізнє і тяжке ускладнення у реципієнтів солідних органів. Висновок доводять Thizy G. і співавт. (1).

Автори переслідували мету визначити клінічні, рентгенрадіологічні ознаки, фактори ризику тяжкості, терапію, наслідки хвороби легіонерів у реципієнтів солідних органів. Для досягнення мети було виконано 10-річне багатоцентрове ретроспективне когортне дослідження у Франції, де констатація щодо хвороби легіонерів є обов’язковою, а самих хворих ідентифікували під час виписки із стаціонару. Діагноз хвороби легіонерів грунтувався на позитивному культуральному дослідженні будь-якого респіраторного зразка, позитивному результату тесту на антиген у сечі, позитивних специфічних серологічних дослідженнях або комбінації зазначених. Тяжкий перебіг констатували у випадку госпіталізації до відділення інтенсивної терапії та реанімації.

Критеріям включення відповідали 101 пацієнт з 51 центрів трансплантації. Серед них 64 (63,4%) хворих були після трансплантації нирок. Середній проміжок часу між трансплантацією та хворобою легіонерів становив 5,6 років (інтерквартільне коливання 1,5–12 років). Результати дослідження на антиген у сечі були позитивними у 92% випадків. Серед 31 хворого з позитивним культуральним дослідженням респіраторного ізолята у 90% випадків визначена Legionella pneumophila серогрупи 1. При КТ грудної клітки зафіксовані ущільнення альвеол у 98% хворих, склянеподібне ущільнення в 63% випадках, макровузли – 21%, утворення порожнин – 8,8%. 56% хворих були госпіталізовані до відділення інтенсивної терапії. При багатопараметричному аналізі тяжкий перебіг хвороби легіонерів асоціювався з негативними результатами дослідження антигена у сечі на момент виникнення симптомів (Р = 0,047), лімфопенією (Р = 0,014), респіраторними ознаками (Р = 0,010), плевральним випотом (Р = 0,039). Частота летальності на 30 добу і 12 місяць складали відповідно 8% і 20%. При багатопараметричному аналізу цукровий діабет був єдиним фактором, що асоціювався з летальністю протягом 12 місяців (Р = 0,022).

Автори  приходять до висновку, що хвороба легіонерів – пізнє і тяжке ускладнення у реципієнтів солідних органів, цукровий діабет впливає на прогноз. Інтерес до дослідження обумовлений розширенням практики трансплантації в Україні та відповідно потребою у інформації щодо типових ускладненнях на різних етапах після трансплантації.

 

Thizy G., Flahault A., Scemla A. et al. Legionnaires Disease in Solid Organ Transplant Recipients: A Decade-Long Nationwide Study in France. Chest. 2024 Mar;165(3):507-520. doi: 10.1016/j.chest.2023.09.033. Epub 2023 Oct 14. PMID: 37839586.

 

Проф. Біляєв А.В.


Зверніть увагу: закінчується комплектація групи спеціалізації з дитячої анестезіології на єдиній спеціалізованій кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в Україні далі