Авторизація

Email
Пароль

Лікарські помилки в педіатричних відділеннях невідкладної допомоги

 

Частота лікарських помилок в педіатричних відділеннях невідкладної допомоги достатньо поширена і коливається від 10% до 15%. Найпоширенішими є помилки дозування, на які припадає від 39% до 49% повідомлених помилок. Ці помилки в основному виникають через неточні оцінки ваги або неправильні розрахунки дозування. Найчастіше фіксувались помилки при призначенні ацетамінофену, анальгетиків, кортикостероїдів, антибіотиків, бронходилататорів та розрахунків при проведенні інфузійної терапії. Більшість помилок класифікувалися як незначні / слабкі (від 51,7% до 94,5%) або помірні (47,5%). Факторами ризику, пов’язаними з помилками при лікуванні в педіатричних відділеннях невідкладної допомоги, були: найменший досвід роботи лікаря, найбільш тяжкий стан пацієнта  і конкретні години у вихідні дні. Людські фактори, такі як недотримання правил проведення процедур і збої в спілкуванні, ще більше сприяли виникненню помилок при лікуванні. Впровадження електронних систем оповіщення, структурованих систем замовлення показали перспективу щодо зменшення цих помилок, хоча вони показали різну ефективність. Такі данні отримані за результатами систематичного огляду, опублікованого в Pediatric Emergency Care [1].

В ході систематичного огляду було проаналізовано 6 первинних досліджень із розміром вибірки від 96 до 5000 пацієнтів у педіатричних відділеннях невідкладної допомоги за участю дітей віком до 18 років.

Метою систематичного огляду було дослідити поширеність, можливість запобігання та серйозність помилок при лікуванні у педіатричних відділеннях невідкладної допомоги. Також автори огляду мали на меті виявити найбільш розповсюджені типи помилок при лікуванні, причетні ліки, фактори ризику та оцінити ефективність втручань у запобіганні цим помилкам.

 

1. Alsabri M, Eapen D, Sabesan V, Tarek Hassan Z, Amin M, Elshanbary AA, Alhaderi A, Elshafie E, Al-Sayaghi KM. Medication Errors in Pediatric Emergency Departments: A Systematic Review and Recommendations for Enhancing Medication Safety. Pediatr Emerg Care. 2024 Jan 1;40(1):58-67. doi: 10.1097/PEC.0000000000003108. PMID: 38157396.

 

Доц. Танцюра Л.Д.

Зверніть увагу:

Найближчим часом починається цикл спеціалізації з Дитячої анестезіології на кафедрі Дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ імені П.Л. Шупика далі