Авторизація

Email
Пароль

У пошуках нейропсихологічного профілю мігрені

Характеристику сучасної картини поточного стану знань щодо характеристики складного когнітивного профілю мігрені надають Richardson S., Diaz-Orueta U. у European Journal of Pain (1).

Автори переслідували забезпечити огляд літератури з метою охарактеризувати когнітивні сфери, пов’язані з проявами мігрені. Для досягнення мети у базах даних PubMed, PsychInfo, Scopus, EMBASE та OpenGrey було здійснено пошук досліджень, опублікованих з 1 січня 2006 року до 30 листопада 2022 року.

Дослідження, включені до цього огляду, показують, що загалом як зорове, так і слухове сприйняття виявляється порушеним. Дефіцит уваги, багатьох процесів пам’яті, зорово-просторових функцій і просторової навігації, а також широкого спектру виконавчих функцій (зміщення установок і когнітивна гнучкість, прийняття рішень і міркування, оперативна пам’ять і проспективна пам’ять) доповнюють складний когнітивний профіль при мігрені. Відсутність узгодженості між дослідженнями у відборі та розмірах вибірки, відсутність детальних зв’язків між когнітивним дефіцитом і конкретними фазами мігрені, або тривалістю та хронічністю, неузгодженість щодо ролі аури в когнітивних функціях; неоднорідність, а іноді й сумнівна надійність і валідність деяких використаних когнітивних заходів можуть вплинути на ясність і послідовність спостережуваних результатів.

Цей огляд надає вичерпну, сучасну картину поточного стану знань щодо характеристики складного когнітивного профілю мігрені; оцінка, яка має бути невід’ємною частиною будь-якого протоколу, розробленого для діагностики та подальшого планування лікування мігрені.

 

 

1. Richardson S, Diaz-Orueta U. In search of a neuropsychological profile for migraine: A scoping review. Eur J Pain. 2024 Feb 6. doi: 10.1002/ejp.2244. Epub ahead of print. PMID: 38319013.

 

к.мед.н. Іскра Ю.А.

 

Зверніть увагу:

Закінчується формування групи спеціалізації з Дитячої анестезіології на єдиній в Україні спеціалізованій кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ ім. П.Л. Шупика. Початок 29.03.2024 р. У разі виникнення питань телефон для зв'язку 0631140389 (доц. Танцюра Людмила Дмитрівна)