Авторизація

Email
Пароль

Програма конференції

 

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика

Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка

О. М. Лук’янової НАМН України

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

науково-практичної конференції

з міжнародною участю

«Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії  дитячого віку»

 

 

 

 

 

 

18-19 жовтня 2019 року

м. Київ


 

 

ГОЛОВИ:

Вороненко Ю.В. – ректор Національної медичної академії  післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, академік НАМН України

Антипкін Ю.Г. – директор ДУ «ІПАГ імені акад. Лук’янової О.М. НАМН України», академік НАМН України.

 

СПІВГОЛОВИ:

Данилов О.А. – завідувач кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, професор

Біляєв А.В. – завідувач кафедри дитячої анестезіології  та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика, професор

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Рибальченко В.Ф. –  професор кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, професор

Горбатюк О.М. – професор кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, професор

Русак П.С. – професор кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, професор

Слєпов О.К. – керівник відділення хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей ІПАГ імені акад. Лук’янової О.М. НАМН України, професор

Гончар В.В. – доцент кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика

Горелік В.В. – доцент кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика

Чухрай Т.Г. – доцент кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика

Танцюра Л.Д. – доцент кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика

 

СЕКРЕТАРІАТ:

Момотов А.О. – 0673940956. Доцент кафедри дитячої хірургії імені П.Л.Шупика.

Поп В.Ю. – 0679165735. Доцент кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика.

Кисельова І.В. – 0506123905. Асистент кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика.

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

18 жовтня 2019р.

 

9.00–9.30. Відкриття конференції 

 

9.30–11.00. Пленарне засідання:

9.30–9.50. Проф. Горбатюк О.М., проф. Рибальченко В.Ф. Діагностично-лікувальні  підходи  та основні принципи  профілактики  вроджених вад розвитку у новонароджених в світі сучасних уявлень ( Київ).

9.50–10.20. Проф. Біляєв А.В.  Квінтесенція еволюції періопераційної інтенсивної  терапії (Київ).

10.20–10.50. Проф. Данилов О.А., Андрашко О.В. Спастична рука у дітей (Київ).

                                              10.50 – 11.10  перерва

 

11.10–13.00. Секційне засідання №1 (аудиторія №1). Ортопедія і травматологія дитячого віку.

 

Модератори: проф. Данилов О.А., проф. Гук Ю.М., проф. Левицький А.Ф., проф. Корольков О.І.

 

11.10–11.20. Гук Ю.М., Чеверда А.І., Зима А.М., Кінча-Поліщук Т.А. Сучасний підхід до ортопедичного лікування хворих з наслідками відкритих форм спінальних дизрафій   (Київ).

11.20–11.30. Корольков О.І., Кузьо З.Т., Колодій О.Я. Малоінвазивні хірургічні технології в лікуванні хвороби Пертеса (Львів).

11.30–11.40. Левицький А.Ф., Доляницький М.М., Рогозинський В.О. Лікування вродженого сколіозу у дітей (Київ).

11.40–11.50. Гошко В.Ю., Немеш М.М., Яцуляк М.Б. Діагностика і лікування патології нижніх кінцівок у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем (Київ).

11.50–12.00. Зима А.М., Гук Ю.М., Чеверда А.І., Кінчая-Поліщук Т.М. Особливості хірургічного лікування деформацій стоп у пацієнтів з різними формами прогресуючої м’язової дистрофії  (Київ).

12.00–12.10. Аплевич В.М., Павленко К.В., Лосєв О.О. Ефективність відновлювального лікування ідіоматичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку з порушенням мінерального обміну  (Одеса).

12.10–12.20. Голубенко О.О. Результати хірургічного лікування вродженої клишоногості після реконструктивних втручань на м’яких тканинах.

12.20–12.30. Данилов О.А., Рибальченко В.Ф., Шульга О.В. Корекція плосковальгусної деформації стоп у дітей при дисфункції сухожилка заднього великогомілкового м’яза  (Київ).

12.30–12.40. Гук Ю.М., Зима А.М., Чеверда А.І., Кінча-Поліщук Т.М., Видерко Р.В., Скуратов О.Ю. Вроджені судинні мальформації: ортопедичні прояви і перспективи корекції у пацієнтів дитячого віку  (Київ).

12.40–12.50. Трутяк І.Р., Корольков О.І., Рахман П.М., Зеленецький Р.І., Зеленецький І.Б. Хірургічне лікування згинальних контрактур колінних суглобів при ДЦП у дітей підліткового віку ( Львів, Харків).

12.50–13.00. Корольков О.І., Кузьо З.Т., Колодій О.Я. Артрогрипоз: особливості лікувальної тактики з перших днів життя (Львів).

 

11.30–12.50. Секційне засідання № 2 (аудиторія №2). Проблемні питання дитячої хірургії, урології та проктології.

 

Модератори: проф. Горбатюк О.М., проф. Давиденко В.Б., проф. Рибальченко В.Ф., проф. Спахі О.В.

 

11.30–11.40. Веселий С.В., Веселий М.Ю. Рефлюкс-ілеїт у дітей.  (Лиман).

11.40–11.50. Слєпов О.К., Мигур М.Ю., Пономаренко О.П., Палкіна І.С. Ефективність поздовжньої звужуючої ентеропластики в хірургічному лікуванні атрезії  тонкої кишки у дітей  (Київ).

11.50–12.00. Притула В.П., Кривченя Д.Ю., Сильченко М.І., Курташ О.О., Хусейні С.Ф., Сітковська С.М., Петрик С.М. Тактика у виборі підходу при хірургічному лікуванні дітей із хворобою Гіршпрунга  (Київ).

12.00–12.10. Горбатюк О.М., Македонський І.О. Аноректальні атрезії у новонароджених і немовлят: сучасні діагностично-лікувальні тенденції  (Київ, Дніпро).

12.10–12.20. Шевчук Д.В. Лікування конкрементів сечоводу у хворих на нервово-м’язеву дисфункцію сечового міхура у дітей  (Житомир).

12.20–12.30. Давиденко В.Б., Мішина М.М., Марченко І.А., Рой Н.В. Роль нейтрофільних позаклітинних пасток в імунному захисті у дітей з вродженим гідронефрозом, ускладненим пієлонефритом  (Харків).

12.30–12.40. Спахі О.В., Барухович В.Я., Кокоркін О.Д., Пахольчук О.П., Зайцев С.М., Павлова Н.Р. Ефективність ранньої постнатальної діагностики вад розвитку верхніх сечових шляхів у дітей  (Запоріжжя).

12.40–12.50. Джам О.П., Сорока В.П., Голопапа Г.В. Етапне хірургічне лікування безнорицевих форм аноректальних вад розвитку у дітей (Київ).

Дискусія – 10хв.

 

 

 13.00–14.00  Обід

 

14.00–18.00. Секційне засідання №3 (аудиторія №2). Анестезіологія, реаніматологія і інтенсивна терапія.

 

Модератори: проф. Мазур А.П., проф. Біляєв А.В.

 

14.00–14.30. Біляєв А.В. ГАТ-терапія при критичних станах.

14.30–14.45. Кисельова І.В. Метаболічна підтримка в періопераційному періоді – огляд сучасних рекомендацій та власний досвід.

14.45–15.00. Ячник І.М. Нутрітивна підтримка у дітей.

15.00–15.15. Іскра Ю.А. Предиктори і профілактика стресових змін ШКТ у практиці дитячого анестезіолога.

15.15–15.30. Кириченко М.І. Забезпечення виживання трансплантата нирки від живого спорідненого донора.

15.30–15.45. Зацаринний Р.А. Періопераційне внутрішньовенне введення лідокаїну.

15.45–16.00. Бочарова О.М. Реалізація програми Patient blood management при обширних  резекціях печінки.

16.00–16.15. Марченко В.О. Оцінка ефективності ТАР і QL блоків для післяопераційного знеболення у дітей.

16.15–16.30. Чухрай Т.Г. Case report: внутрішньолікарняна інфекція у відділенні інтенсивної терапії.

16.30–16.45. Дмитрієва М.Б. Case report: метаболічні зміни, що проявилися симптомами хвороби Гіршпрунга.

16.45–17.00. Чухрай Т.Г. Case report: різноманіття  фенотипу генетичних аномалій у відділенні інтенсивної терапії.

17.00–19.00. Танцюра Л.Д., Кисельова І.В., Орел В.В. Майстер-клас: Важкі дихальні шляхи у дітей.

 

 

14.00–15.30. Секційне засідання №4 (аудиторія №1).  Ургентна і гнійно-септична хірургія дитячого віку.

 

Модератори: проф. Рибальченко В.Ф., проф. Фофанов О.Д., проф. Мельниченко М.Г., проф. Боднар Б.М.

 

14.00–14.10. Фофанов О.Д., Дідух І.М., Фофанов В.О. Шляхи удосконалення профілактики рецидиву злукової кишкової непрохідності у дітей (Івано-Франківськ).

14.10–14.20. Ханес Г.С., Максаков І.С., Лютко О.Б. Сучасні підходи до діагностики та лікування кістково-суглобового сепсису у новонароджених (Київ).

14.20–14.30. Мельниченко М.Г., Квашніна А.А. Прогнозування розвитку післяопераційних спайкових ускладнень у дітей з гострою хірургічною патологією  (Одеса).

14.30–14.40. Овечкін Д.В., Альошина А.І., Дорошенко В.В., Бідаков О.М., Рощупкін А.А. Етіоепідеміологічна характеристика гострої кишкової непрохідності у дітей Сумського регіону  (Суми).

14.40–14.50. Боднар О.Б., Рандюк Р.Ю., Ватаманеску Л.І., Хома Н.В., Хащук В.С., Боднар Б.М. Використання лоскутной пластики на живлячій ніжці для лікування пілонідального синусу у дітей (Чернівці).

14.50–15.00. Гриценко М.І., Гриценко Є.М. Вибір хірургічного доступу при видаленні крижово-куприкової тератоми у дітей  (Полтава).

15.00–15.10.Кобись В.Л. Хірургічне лікування злоякісних новоутворень кісток у дітей (Київ)

15.10–15.20. Мельниченко М.Г., Діланян І.Р., Матвійчук Л.П., Клименко А.М., Чумак Р.Р. Новітні технології в лікуванні важкозагоюваних ран у дітей (Одеса).

15.20–15.30. Кулік О.М., Карпів А.І. Аналіз метаболітів  сполучної тканини в сечі у хворих  з гнійним кокситом  (Львів).

Дискусія – 30 хв.

 

Перерва 16.00–16.30. Перерва.

 

16.30–18.00.  Секційне засідання №5 (аудиторія №1). Торако-абдомінальна хірургія.

 

Модератори: проф. Горбатюк О.М, проф. Кривченя Д.Ю., проф. Сокур П.П., проф. Притула В.П.

 

16.30–16.40. Рибальченко В.Ф., Урін О.М., Брагинська С.А., Мамонтов Д.С., Рінзберг Б.С. Додаткові селезінки у дітей   (Київ).

16.40–16.50. Притула В.П., Кривченя Д.Ю., Сільченко М.І., Кузик А.С., Хуссейні С.Ф., Янович Л.Є., Міньковська О.М., Тимошенко Т.І. Алгоритм лікування кіст селезінки у дітей   (Київ, Львів)

16.50–17.00. Дворакевич А.О., Гавриш Я.І., Гавриш Р.Я. Вплив баріатричної операції гастроплікації на окремі показники вуглеводного обміну при цукровому діабеті І типу. Клініко-експериментальне дослідження. Перший досвід.  (Львів).

17.00–17.10. Сокур П.П., Білоконь  О.В., Кравчук Б.О. Хірургічне лікування пухлин легень у дітей  (Київ).

17.10–17.20. Сокур П.П., Шмирьов О.В., Куценок Л.Г., Гетьман В.Г., Макаров А.В. Бульозна емфізема легень у дітей та дорослих. Діагностика. Хірургічне лікування  (Київ).

17.20–17.30. Кравчук Б.О., Сокур П.П., Максимова В.Ю. Діагностика та лікування сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей  (Київ).

Дискусія – 30 хв.

 

18.30 – Дружня вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

19 ЖОВТНЯ  2019 р.

 

9.0011.00. Секційне засідання №6. Хірургія новонароджених і судинна патологія у дітей.

 

Модератори: проф. Боднар О.Б., проф. Коноплицький В.С., проф. Слєпов О.К., проф. Боднар Б.М.

 

9.00–9.10. Слєпов О.К., Пономаренко О.П., Мигур М.Ю. Хірургічна тактика при корекції природженої діафрагмальної грижі в залежності від її анатомічних особливостей у новонароджених дітей  (Київ).

9.10–9.20. Боднар О.Б., Рошка А.І., Боднар Б.М., Годованець Ю.Д. Спинальні дизрафії у новонароджених та дітей раннього віку: клініко-анатомічні прояви та принципи оперативного лікування  (Чернівці).

9.20–9.30. Слєпов О.К., Мигур М.Ю., Пономаренко О.П., Грасюкова Н.І., Сорока В.П. Вісцеро-абдомінальна диспропорція і патологічні зміни евентрованих органів при гастрошизісі та їх вплив на хірургічну тактику  (Київ).

9.30–9.40. Мартинюк Т.В., Романюк О.М., Мартинюк В.Ф., Горбатюк О.М., Селюк В.С. Досвід хірургічного закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених (Луцьк, Київ)

9.40–9.50. Давиденко В.Б., Пащенко Ю.В., Вівчарук В.П. Консервативне лікування гемангіом у дітей раннього віку  (Харків).

9.50–10.00. Конопліцький Д.В. Значення дослідження білків гострої фази запалення в лікуванні гемангіом у дітей  (Вінниця).

10.00–10.10. Ханес Г.С., Юрченко В.М. Перший досвід місцевого лікування капілярних гемангіом обличчя у новонароджених   (Київ).

10.10-10.20. Бідаков О.М., Притула В.П., Даниленко І.А., Мєлєховець Ю.В., Альошина А.І., Криводуб О.Г. Використання термографії для об’єктивізації результатів лікування дітей з інфантильними гемангіомами шкіри та слизових оболонок   (Суми)

10.20–10.30. Горбатюк О.М., Момотов А.О. Побічні ефекти використання пропранололу при лікуванні  гемангіом у немовлят  (Київ).

10.30–10.40. Боднар Б.М. Сучасні інноваційні технології в лікуванні кавернозних гемангіом у дітей  (Чернівці).

Дискусії – 20хв.

 

11.00-11.30  перерва

 

11.30–14.30. Секційне засідання №7. Ендоскопічна і мініінвазивна хірургія.

 

Модератори: проф. Наконечний Р.Й.,  проф. Русак П.С.,  Переяслов А.А., проф. Ксьонз І.В.

11.30–11.40. Хмілевський Д.В., Ксьонз В.І., Артеменко І.І., Ксьонз І.В. Результати мініінвазивного лікування гострого апендициту у дітей  (Полтава).

11.40–11.50. Переяслов А.А., Дворакевич А.О., Стеник Р.В., Бобак А.І., Поцюрко А.Р., Никифорук О.М., Колодій О.Ю., Мальований Б.Я. Мініінвазивні втручання у невідкладній та плановій хірургії дитячого віку  (Львів).

11.50–12.00. Мельниченко М.Г., Матвійчук Л.П., Глазов Є.О., Антонюк В.В. Мініінвазивні технології в лікуванні абсцесу печінки у дітей  (Одеса)

12.00–12.10. Русак П.С., Рибальченко В.Ф., Стахов В.В. Конверсії при лапароскопічних втручаннях, причини та покази  (Житомир, Київ)

12.10–12.20. Пономаренко М.В., Слєпов О.К., Скиба О.С., Маркевич О.В., Шипот О.Г. Удосконалення лапароскопічної пластики пієлоуретрального сегмента при гідронефрозі у дітей  (Київ).

12.20–12.30. Пономаренко М.В., Скиба О.С., Маркевич О.В., Шипот О.Г. Оптимізація лапароскопічної техніки формування уретеровезікального сегмента при міхурові-сечовідному рефлексі та рефлексуючому мегауретері у дітей  (Київ).

12.30-12.40. Наконечний Р.А., Наконечний А.Й. Ендоскопічне лікування міхурові-сечовідного рефлексу високих ступенів у дітей  (Львів).

12.40–12.50. Іринчин А.В., Пастернак І.І. Досвід ендоскопічної корекції міхурові-сечовідного рефлексу у дітей  (Чернівці).

12.50–13.00. Мартинюк Т.В., Селюк В.С., Дородних І., Мартинюк В.Ф. Досвід перкутанного прошивання  грижового  мішка на рівні внутрішнього пахвинного кільця у дітей з пахвинною грижею  (Луцьк)

13.00–13.10. Каліщук О.А., Петербургський В.Ф., Головкевич В.В. Ретроспективний аналіз ефективності ендоскопічної корекції міхурові-сечовідного рефлексу у дітей за період 2008-2018 рр.  (Київ).

13.10–13.20. Русак П.С., Волошин Ю.Л., Зінкевич О.В. Абдомінальна форма крипторхізму у дітей. Віддалені результати лікування у дітей, оперованих з приводу даної патології  (Житомир).

13.20–13.30.  Корольков О.І., Кузьо З.Т., Колодій О.Я., Рахман П.М., Рикун М.Д. Інноваційні малоінвазивні технології корекції coxa valga  у дітей з ДЦП  (Львів).

13.30–13.40. Шавлюк Р.В., Коноплицький В.С. Анатомічні передумови профілактики пошкодження анальних сфінктерів і хірургії пілонідальної хвороби у дітей (Вінниця).

13.40–13.50. Данилов О.А., Заремба В.Р., Шульга Д.І. Підходи до корекції Дискусія – 30хв. 

 ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

 

 

 

 

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

 

Конопліцький Д.В. Значення дослідження білків гострої фази запалення в лікуванні гемангіом у дітей (Вінниця).

Скиба В.В., Іванько О.В., Лисиця В.В., Майструк В.І. Спайкова хвороба та непрохідность кишечника (Київ).

Марушко Т.В., Козачук В.Г, Рибальченко В.Ф., Корнєва В.В. «Сучасний підхід у лікуванні абдомінального болю у дітей з хронічними закрепами»  (Київ)

Скиба В.В., Іванько О.В., Капелюшний В.Ф., Дар Ясiн Ахмед. Клініко-діагностичні паралелі рідинних утворів,  абсцесів та абсцедуючих інфільтратів черевної порожнини  (Київ).

Рибальченко І.Г., Максакова І.С. Діагностики та лікування новонароджених дітей, що страждають синдром набряклої і збільшеної калитки (Київ).

Зінченко О.М. Лікування нориць після уретропластики при різних формах гіпоспадії (Київ).

Наконечний Й.А. Кореляційні зв’язки між імунологічними та біохімічними показниками у хворих на лівобічне варикоцеле (Львів).

Скиба В.В., Іванько О.В., Лисиця В.В. Інноваційні технології в лікуванні спайкової непрохідності кишечника   (Київ)

Скиба В.В., Іванько О.В. Провідні нозологічні чинники розвитку інфільтратів та абсцесів черевної порожнини  (Київ).

Терехов Г.В., Чухраєв М.В., Савицька І.М., Малюта В.І., Гейленко О.А. Експериментальні дослідження впливу фототерапії на покращення загоєння післяопераційних ран  (Київ).

Поп В.Ю. Лікування вродженого звивиха стегна у дітей та підлітків при епіфізарних дисплазіях (Київ).

Бідула С.В., Христенко Ю.О., Ларін О.О. Еластично стабільний інтрамедулярний нейлінг гнучкими стрижнями chm в лікуванні переломів у дітей  (Київ).

Плохіх В.В., Аніщенко С.С., Ксьонз І.В. Використання кінезіотейпування у ранньому реабілітаційному періоді у дітей з поєднаними травмами  (Полтава).